Bliv bekendt med alle miljømæssige aspekter af byggeriet

Har I virksomhed i konstruktions- eller bygningsbranchen? Så ved I også, hvor mange delelementer, der altid er i et byggeri. Der er forskellige krav, der skal leves op til, og de enkelte produkter skal være tilgængelige for jer i processen. Det betyder for jer også, at der kan være et stort CO2-aftryk, I faktisk ikke er klar over, fordi mange ting foregår uden for jeres direkte arbejdsområde.

Hvis I godt kunne tænke jer at analysere jeres miljøpåvirkning mere i dybden, kan I få lavet en LCA beregning, der giver jer overblikket over netop dette. Her er tale om en integreret platform, hvor alle involverede parter i projektet kan se, hvor stort et aftryk der sættes i de enkelte dele af processen. Det gør også, at I ved, hvor I skal til at tage fat, hvis I overvejer, om I kan optimere processerne rent miljømæssigt. LCA-beregninger kan være komplicerede, men med de rette værktøjer er det en overkommelig opgave.

Et cirkulært forløb

Det er altid målet at opnå et cirkulært forløb, når det kommer til de produkter og materialer, der anvendes i et byggeri. Der er fem faser, man kan kigge på, når man er ved at lave LCA-beregninger. Først og fremmest er der produktionsfasen, hvor jeres materialer kommer til verden. Først herefter kommer henholdsvis byggeri og brug af produkterne – det er altså både mens I har det hænderne, men også på sigt.

De sidste faser er efter brug og det videre liv for materialerne – for hvis I er i stand til at bygge med materialer, der kan genbruges, vil jeres CO2-aftryk samlet set være formindsket en betragtelig del. Det er nogle af de ting, I kan se nærmere på, så I ender med at have en proces bag jeres byggerier, I godt kan stå inde for – og at I altid kan svare på tvivlsspørgsmålene.